VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 24/02/2024

01 03 22 27 38 40 26

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
0 đ

Giá trị Jackpot 2:
0 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 22/02/2024

08 19 24 31 35 55 01

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
130,331,185,950 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,419,717,350 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 130,331,185,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,419,717,350
Giải nhất 5 con số 48 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1511 500,000
Giải ba 3 con số 30793 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 20/02/2024

34 46 50 51 52 55 05

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
126,553,729,800 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,628,934,550 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 126,553,729,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,628,934,550
Giải nhất 5 con số 27 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1586 500,000
Giải ba 3 con số 30486 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 17/02/2024

08 12 17 27 38 55 47

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
120,893,318,850 đ

Giá trị Jackpot 2:
1,815,013,083 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 120,893,318,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 3 1,815,013,083
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1568 500,000
Giải ba 3 con số 33396 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 15/02/2024

03 07 08 18 21 26 19

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
116,463,068,400 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,952,789,200 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 116,463,068,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,952,789,200
Giải nhất 5 con số 27 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1590 500,000
Giải ba 3 con số 33383 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 13/02/2024

08 17 22 31 34 49 18

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
112,343,407,950 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,495,049,150 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 112,343,407,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,495,049,150
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1305 500,000
Giải ba 3 con số 27701 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 08/02/2024

22 31 35 36 38 42 11

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
107,397,479,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,945,501,550 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 107,397,479,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,945,501,550
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1225 500,000
Giải ba 3 con số 26108 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 06/02/2024

08 19 27 34 46 51 24

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
103,161,578,250 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,474,845,850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 103,161,578,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,474,845,850
Giải nhất 5 con số 28 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1549 500,000
Giải ba 3 con số 30460 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 03/02/2024

04 06 07 13 18 26 49

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
98,887,965,600 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,675,257,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 98,887,965,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,675,257,700
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1324 500,000
Giải ba 3 con số 27044 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 01/02/2024

02 07 10 22 32 40 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
95,065,337,100 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,250,521,200 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 95,065,337,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,250,521,200
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1139 500,000
Giải ba 3 con số 24469 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 30/01/2024

03 10 13 40 49 52 09

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
91,320,972,600 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,834,480,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 91,320,972,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,834,480,700
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1148 500,000
Giải ba 3 con số 24000 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 27/01/2024

06 12 38 41 46 55 13

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
87,295,773,450 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,387,236,350 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 87,295,773,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,387,236,350
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 901 500,000
Giải ba 3 con số 19654 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 25/01/2024

13 17 35 38 42 48 07

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
83,810,646,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,754,098,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 83,810,646,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,754,098,000
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 930 500,000
Giải ba 3 con số 19259 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 23/01/2024

13 27 32 48 49 51 23

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
80,681,771,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,406,445,250 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 80,681,771,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,406,445,250
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 888 500,000
Giải ba 3 con số 19417 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 20/01/2024

06 25 29 34 49 54 38

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
77,023,764,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,670,976,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 77,023,764,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,670,976,600
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 802 500,000
Giải ba 3 con số 17994 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 18/01/2024

12 20 33 38 40 52 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
73,702,820,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,301,982,850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 73,702,820,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,301,982,850
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 869 500,000
Giải ba 3 con số 17793 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 16/01/2024

09 14 18 20 27 43 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
70,984,974,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,313,161,050 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,984,974,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,313,161,050
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1132 500,000
Giải ba 3 con số 22865 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/01/2024

01 05 07 23 35 42 21

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
68,166,525,450 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,295,208,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,166,525,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,295,208,700
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 900 500,000
Giải ba 3 con số 18901 50,000
Danh mục close menu mobile