Thống kê tần suất lô tô

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 3 lần
Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
28/08/2023 2 0 3 12 G34,G43
31/08/2023 5 0 2 12 G42
13/09/2023 4 0 12 12 G72
Danh mục close menu mobile