XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6

XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 24/03/2023

ĐB tructiep
Mã trúng đặc biệt
G.1 tructiep
G.2 tructiep tructiep
G.3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G.4 tructiep tructiep tructiep tructiep
G.5 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G.6 tructiep tructiep tructiep
G.7 tructiep tructiep tructiep tructiep
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu Lôtô
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
Lôtô Đuôi
0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu

XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 17/03/2023

ĐB 59389
Mã trúng đặc biệt 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY
G.1 46086
G.2 47967 93279
G.3 62875 61643 80808 17950 83001 55132
G.4 7669 4211 2318 6993
G.5 7346 4111 6778 2763 2406 4847
G.6 006 958 919
G.7 09 05 65 60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu Lôtô
0 1 5 6 6 8 9
1 1 1 8 9
2  
3 2
4 3 6 7
5 0 8
6 0 3 5 7 9
7 5 8 9
8 6 9
9 3
Lôtô Đuôi
5 6 0
0 1 1 1
3 2
4 6 9 3
  4
0 6 7 5
0 0 4 8 6
4 6 7
0 1 5 7 8
0 1 6 7 8 9

KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 10/03/2023

ĐB 24420
Mã trúng đặc biệt 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF
G.1 64647
G.2 92456 73117
G.3 43430 17679 18857 58788 06086 56612
G.4 6449 3646 0895 3184
G.5 9301 4549 8069 7225 3674 8235
G.6 810 645 849
G.7 97 07 58 81
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu Lôtô
0 1 7
1 0 2 7
2 0 5
3 0 5
4 5 6 7 9 9 9
5 6 7 8
6 9
7 4 9
8 1 4 6 8
9 5 7
Lôtô Đuôi
1 2 3 0
0 8 1
1 2
  3
7 8 4
2 3 4 9 5
4 5 8 6
0 1 4 5 9 7
5 8 8
4 4 4 6 7 9

XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 03/03/2023

ĐB 37856
Mã trúng đặc biệt 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ
G.1 94473
G.2 55952 43597
G.3 50852 71048 33458 28076 63553 28692
G.4 7866 1039 5557 2822
G.5 9848 2486 5307 9392 0905 1663
G.6 768 839 057
G.7 53 35 77 97
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu Lôtô
0 5 7
1  
2 2
3 5 9 9
4 8 8
5 2 2 3 3 6 7 7 8
6 3 6 8
7 3 6 7
8 6
9 2 2 7 7
Lôtô Đuôi
  0
  1
2 5 5 9 9 2
5 5 6 7 3
  4
0 3 5
5 6 7 8 6
0 5 5 7 9 9 7
4 4 5 6 8
3 3 9

SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu

XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 24/02/2023

ĐB 16979
Mã trúng đặc biệt 9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
G.1 09730
G.2 04515 27241
G.3 78758 04867 57566 51462 35054 16394
G.4 7083 8093 5365 1899
G.5 6917 9385 2795 5652 6575 5825
G.6 711 030 488
G.7 85 36 70 51
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu Lôtô
0  
1 1 5 7
2 5
3 0 0 6
4 1
5 1 2 4 8
6 2 5 6 7
7 0 5 9
8 3 5 5 8
9 3 4 5 9
Lôtô Đuôi
3 3 7 0
1 4 5 1
5 6 2
8 9 3
5 9 4
1 2 6 7 8 8 9 5
3 6 6
1 6 7
5 8 8
7 9 9

KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

XSMB
»
XSMB Thứ 6
»
XSMB ngày 17/02/2023

ĐB 18435
Mã trúng đặc biệt 10MF-5MF-15MF-12MF-1MF-6MF
G.1 11438
G.2 32855 13679
G.3 33342 76501 51568 92950 08510 60849
G.4 6599 0115 7637 7339
G.5 2498 6010 1656 5415 9788 4332
G.6 870 135 891
G.7 56 02 40 94
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/5/2022
Đầu Lôtô
0 1 2
1 0 0 5 5
2  
3 2 5 5 7 8 9
4 0 2 9
5 0 5 6 6
6 8
7 0 9
8 8
9 1 4 8 9
Lôtô Đuôi
1 1 4 5 7 0
0 9 1
0 3 4 2
  3
9 4
1 1 3 3 5 5
5 5 6
3 7
3 6 8 9 8
3 4 7 9 9
Danh mục close menu mobile