XS MAX 4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D HÔM NAY

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - ngày 31/08/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
0023
0 15 triệu
Giải 2
5815 9073
0 6.5 triệu
Giải 3
1072 8769 9420
0 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*023
9 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**23
37 100 ngàn
Ký hiệu bộ số
A 0023 D 9420
B 1072 E 5815
C 8769 G 9073

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - ngày 28/08/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
5604
0 15 triệu
Giải 2
6694 8154
2 6.5 triệu
Giải 3
4926 4142 2695
1 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*604
4 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**04
53 100 ngàn
Ký hiệu bộ số
A 4926 D 4142
B 5604 E 8154
C 6694 G 2695

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - ngày 26/08/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
5141
0 15 triệu
Giải 2
2783 3358
2 6.5 triệu
Giải 3
8417 3933 9726
0 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*141
7 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**41
60 100 ngàn
Ký hiệu bộ số
A 3358 D 2783
B 8417 E 9726
C 3933 G 5141

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - ngày 24/08/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
4629
1 15 triệu
Giải 2
6788 4906
0 6.5 triệu
Giải 3
1605 6384 6605
1 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*629
5 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**29
68 100 ngàn
Ký hiệu bộ số
A 6788 D 6384
B 4629 E 6605
C 1605 G 4906

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - ngày 21/08/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
6393
0 15 triệu
Giải 2
4562 3080
2 6.5 triệu
Giải 3
4514 6796 9884
7 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*393
2 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**93
40 100 ngàn
Ký hiệu bộ số
A 4514 D 4562
B 6393 E 9884
C 6796 G 3080

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - ngày 19/08/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
3961
1 15 triệu
Giải 2
2912 7850
0 6.5 triệu
Giải 3
8967 5565 6240
15 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*961
26 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**61
74 100 ngàn
Ký hiệu bộ số
A 8967 D 6240
B 2912 E 3961
C 5565 G 7850
Danh mục close menu mobile