Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 5 2 20/02/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 1 2 2 24/02/2024
4 0 6 1 25/02/2024
5 2 4 1 23/02/2024
6 7 7 0
7 7 7 0
8 3 3 1 22/02/2024
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 6 6 1 19/02/2024
2 7 7 0
3 1 4 2 24/02/2024
4 7 7 0
5 0 6 1 25/02/2024
6 5 5 1 20/02/2024
7 4 4 1 21/02/2024
8 3 3 1 22/02/2024
9 7 7 0
Danh mục close menu mobile