Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 6 6 1 22/09/2023
2 5 5 1 23/09/2023
3 2 4 1 26/09/2023
4 1 5 1 27/09/2023
5 7 7 0
6 7 7 0
7 3 3 2 25/09/2023
8 7 7 0
9 0 6 1 28/09/2023

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 5 5 1 23/09/2023
3 7 7 0
4 6 6 1 22/09/2023
5 7 7 0
6 2 4 1 26/09/2023
7 1 5 1 27/09/2023
8 0 3 2 28/09/2023
9 3 3 1 25/09/2023
Danh mục close menu mobile