Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 0 6 1 27/03/2023
4 7 7 0
5 3 3 1 24/03/2023
6 1 4 2 26/03/2023
7 2 4 1 25/03/2023
8 4 4 1 23/03/2023
9 5 5 1 22/03/2023

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 6 1 27/03/2023
1 7 7 0
2 7 7 0
3 2 2 2 25/03/2023
4 6 6 1 21/03/2023
5 1 5 1 26/03/2023
6 7 7 0
7 3 3 1 24/03/2023
8 5 5 1 22/03/2023
9 7 7 0
Danh mục close menu mobile